Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Họp báo Hội nghị “Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018”.
15:41 | 05/11/2018

Sáng 05/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP) tổ chức họp báo về Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 2- năm 2018.

Họp báo Hội nghị “Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018”.

Hội nghị “Di sản văn hóa phi vật thể khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018” diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08/11/2018 tại thành phố Huế với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”. Hội nghị sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể.

Hội nghị thu hút đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể từ 16 quốc gia khác nhau tham dự và có báo cáo chuyên môn. Trong số những người tham gia có những thành viên là đại diện của Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, đây là tổ chức phi chính phủ của ICHCAP được UNESCO công nhận. Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững.

Hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào giáo dục chất lượng, cộng đồng và mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể trong khu vực.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ: "Hội nghị lần này, không chỉ là việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước thành viên ICHCAP mà còn là cơ hội để Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung mở rộng hợp tác, quảng bá và bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của Huế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bề vững di sản văn hóa và du lịch tỉnh nhà. Đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa tại Huế và Việt Nam tiếp nhận thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể".

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng