Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội nghị ra mắt và triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019
09:44 | 12/04/2019

Sáng 12/4, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế và triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019.

 

Hội nghị ra mắt và triển khai công tác thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đối tượng, mức đóng góp Quỹ PCTT, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế cũng đã triển khai quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh theo Quyết định số 1963/QĐ-UBNDngày 06/9/2018 của UBND tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2019. Việc thành lập Quỹ PCTT tỉnh là cần thiết nhằm phát huy nội lực, chủ động nguồn lực phục vụ tốt hơn công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 được giao là 19.165 triệu đồng. Trong đó, thu từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và lực lượng vũ trang, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn là 3.255 triệu đồng; thu từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện và người lao động khác, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp là 15.910 triệu đồng.Theo quy định, Quỹ phòng chống thiên tai sẽ được chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai như: Cứu trợ khẩn cấp; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu,..

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang hưởng lương, các đơn vị, doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác thu, nộp Quỹ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời thực hiện tốt công tác thu đúng, nộp và quản lý Quỹ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng kế hoạch thu Quỹ năm 2019, hoàn thành trước ngày 25/4/2019 vào báo cáo UBND tỉnh.

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng