Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Triển lãm chuyên đề “90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
09:08 | 03/02/2020

Sáng ngày 3/2, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Khai mạc triển lãm chuyên đề “90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Triển lãm chuyên đề “90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật quý được sưu tầm, chọn lọc trưng bày theo các chuyên đề gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền 1930-1945; Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước 1945-1975; Đảng lãnh đạo tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ 1975 đến nay; Đảng bộ Thừa Thiên-Huế ra đời và các phong trào cách mạng; Đảng bộ Thừa Thiên-Huế qua hai cuộc kháng chiến; Đảng bộ Thừa Thiên-Huế lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 


Phát biểu Khai mạc Triển lãm, đồng chí Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cách đây tròn 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Đất nước. Ngay sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, tháng 4 năm 1930, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thành lập. Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo nhân nhân giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của toàn Đảng toàn quân và toàn dân, sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn, các chính sách đối với người có công được thực hiện đồng bộ, toàn diện.

Những tài liệu, hiện vật này minh chứng cho chặng đường phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng với nhiều mốc son, nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử.

Phương Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng