Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
15:18 | 05/02/2020

Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức lễ công bố Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.
 

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Dung trao quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa _ Điện ảnh

Theo đó,Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức và tham gia thực hiện các nhiệm vụ: Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các triển lãm, trưng bày về văn hóa nghệ thuật; tham gia bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát hành phim, phổ biến phim, các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh được thành lập bao gồm các phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Nghệ thuật quần chúng; phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm và phòng Phát hành, phổ biến phim. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Đội Chiếu phim lưu động, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Rạp Chiếu phim Đông Ba, Rạp Chiếu phim Hoàn Mỹ.

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng