Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam - Nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
15:05 | 21/07/2020

Ngày 20 tháng 7, tại Hà Nội, Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2020-2025). 

Đại hội đại biểu toàn quốc  Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam - Nhiệm kỳ VIII (2020-2025)
Quang cảnh Đại Hội

Tham dự Đại Hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươn, đồng chí Hữu Thỉnh – Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt Nam cùng các đại diện các hội chuyên ngành cùng hơn 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1500 hội viên của 82 Chi hội đại diện cho các vùng miền, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp,… trong cả nước tham dự Đại hội.

Chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tại Thừa Thiên Huế có 7/10 đại biểu được bầu gồm TS. Trần Đình Hằng – Chi hội trưởng, NNC Triều Nguyên, nhà giáo Phạm Bá Thịnh, NNC Nguyễn Thế, TS. Lê Anh Tuấn, Ths. Nguyễn Thăng Long, Ths. Trần Đức Sáng.

Đại hội đại biểu toàn quốc hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được tiến hành với tinh thần “Đổi mới – Sáng tạo – Đoàn kết- Phát triển”, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tiếp tục cổ vũ động viên khích lệ hội viên sư tầm nghiên cứu, phổ biến truyền dạy văn hóa văn nghệ dân gian, hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ra mắt Ban chấp hành Hội văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025


Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của điều lệ Hội, trong đó nổi bật lên một số thành tựu góp phần giữ gìn, bảo vệ và quảng bá tài sản vô giá của dân tộc: hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước; hoàn thành “Dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam” với 2.500 cồng trình xuất bản, đã phong tặng Danh hiệu cho 215 NGhệ nhân Dân gian; công tác hội viên kết nạp nhiều hội viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới của Hội,…

Với những thành tích đó trong những năm qua, Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân Chương độc lập hạng Nhất, Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân Chương lao động Hạng Nhì,… và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Cá nhân GS.TSKH Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt nam đã được trao tặng Huân Chương Độc lập Hạng Nhì.

Trong thời gian tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội là sư tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa văn nghệ dân gian của các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí. GS.TS Lê Hồng Lý giữ chức vụ chủ tịch. Đồng thời bầu ban thường vụ hội gồm 5 đồng chí: Lê Hồng Lý, Võ Quang Trọng, Nguyễn Xuân Đức,Trần Đình Hằng, Lâm Nhân. Trong đó có TS. Trần Đình Hằng Chi hội VNDGVN Thừa Thiên Huế được tín nhiệm bầu vào Ban thường vụ hội.

 

 

SH

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng