Kinh tế và phát triển
Xem xét quy hoạch phát triển Quảng Điền đến năm 2020
11:11 | 16/07/2013

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu hôm 13/7 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn để đánh giá Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quảng Điền đến năm 2020. Tham dự có các thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và UBND huyện Quảng Điền.

Xem xét quy hoạch phát triển Quảng Điền đến năm 2020
Họp bàn phát triển Quảng Điền đến năm 2020

       Quy hoạch phát triển KT-XH huyện Quảng Điền đến năm 2012 có  mục tiêu tổng quát là xây dựng huyện Quảng Điền phát triển toàn diện gắn với phát triển bền vững; tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại; giữ gìn được bản sắc văn hóa và bảo vệ được môi trường sinh thái; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên...
       Cụ thể, đến năm 2015 huyện Quảng Điền cơ bản trở thành huyện nông thôn mới; Xây dựng trung tâm Sịa trở thành một trong những đô thị vệ tinh của tình...
       Các phương án đầu tư được phía tư vấn đưa ra hướng tới mục tiêu: Quảng Điền đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 2011-2015 đạt từ 15-17%; thời kỳ 1016-2020 đạt từ 16-18%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp – dịch vụ - công nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2015 đạt 31 triệu đồng/người; năm 2020 đạt trên 80 triệu đồng, đạt bằng mức bình quân chung toàn tỉnh. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 20%/năm trở lên, đến năm 2015 đạt trên 35 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội thời kỳ 2011-2015 cần huy động khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng; thời kỳ 2016-2020 huy động 8.600 tỷ đồng.
       Về phát triển kinh tế ngành, phía tư vấn cũng chỉ ra những định hướng chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ du lịch, công nghiệp – tiều thủ công nghiệp; quy hoạch sử dụng các loại đất; đặc biệt là các phương án phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các địa phương trong huyện và kết nối trung tâm Sịa với đô thị Huế.

Rau má Quảng Thọ giờ đã thành thương hiệu mạnh.

       Các thành viên hội đồng tư vấn đều cơ bản nhất trí với bản quy hoạch do phía tư vấn trình tại cuộc họp.
       Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu cơ bản thống nhất các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quy mà hoạch đã đề cấp đến; đồng thời nhấn mạnh, vấn đề quy hoạch là phải phù hợp với thực tế, đừng nên vẽ một bức tranh quá đẹp mà chúng ta không thể thực hiện được. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên hội đồng tư vấn, đề nghị phía tư vấn hoàn chỉnh lại đề án và lưu ý quy hoạch của huyện phải kết nối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Ông cũng đề nghị huyện rà soát cụ thể các dự án trọng điểm để đưa vào quy hoạch cụ thể. đảm bảo tính khả thi của quy hoạch...

Phương Anh

Các bài mới
Các bài đã đăng