Kinh tế và phát triển
Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
09:16 | 12/09/2016

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cán bộ dân số tuyến cơ sở phổ biến nội dung mô hình can thiệp dân số đến đồng bào vùng cao. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Tại Thừa Thiên - Huế, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thường xảy ra ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, nơi có đông đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu... sinh sống. Trong 8 tháng của năm 2016, ở hai địa phương này đã có 23 trường hợp tảo hôn, trong đó huyện A Lưới có 11 trường hợp. Nguyên nhân của tình trạng này là do phong tục, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao nên hiểu biết về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn hạn chế.

Riêng huyện A Lưới, từ năm 2013 - 2017 đã thực hiện Đề án "Ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, định hướng đến năm 2020". Với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản đẩy lùi nạn tảo hôn và không còn hôn nhân cận huyết thống, ngoài việc tuyên truyền, huyện A Lưới còn đôn đốc các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp tảo hôn để xử lý theo quy định của pháp luật; huyện đã phát động, xây dựng khu dân cư không có hộ sinh con thứ 3 và không có tảo hôn. A Lưới cũng xây dựng mô hình "Câu lạc bộ tiền hôn nhân" ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về những hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để điều chỉnh hành vi của mình. Nhờ vậy mà số trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã giảm đáng kể qua các năm, cụ thể năm 2013 có 43 trường hợp, năm 2014 có 33 trường hợp và năm 2015 có 30 trường hợp; về hôn nhân cận huyết năm 2011 có 5 trường hợp và năm 2015 có 1 trường hợp.

Lan Anh

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng