Kinh tế và phát triển
A Lưới: Tổng kết phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2014-2016
13:59 | 16/09/2016

Hội Nông dân huyện A Lưới vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2014-2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2019. 

A Lưới: Tổng kết phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" lần thứ V, giai đoạn 2014-2016
Ảnh (aluoi.thuathienhue.gov.vn)

Giai đoạn 2014-2016, đã xuất hiện nhiều hộ có mô hình sản xuất lớn năm sau cao hơn năm trước; số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đến nay là 3.495 hộ, chiếm 69% số hộ hội viên đăng ký. Hội Nông dân cơ sở có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao như: Sơn Thủy, Hồng Thượng, A Ngo, A Đớt, Thị trấn và nhiều xã khác. Đến nay, có nhiều hộ hội viên có thu nhập cao và ổn định hàng năm thu nhập từ 100-150 triệu đồng; đã có nhiều hộ chịu khó, không cam chịu số phận, vượt lên đói nghèo và làm giàu từ các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay toàn huyện có 12 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác sản xuất, 2 tổ hợp tác dệt Zèng, 1 tổ hợp tác máy cày; từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ba năm qua hội viên hội nông dân trên địa bàn huyện cũng đã tham gia xử lý rác thải, đào trên 7.334 hố rác, khơi thông trên 974m đường mương, trên 5.112m hàng rào xanh, vận động, động viên hội viên hiến trên 49.612 m2 đất và trên 2.482 ngày công lao động…

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện xây dựng 5 đề án vay vốn từ “Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và Trung ương” cho hội viên vay vốn 1,1 tỷ đồng cho 75 hội viên nông dân tham gia xây dựng, triển khai các đề án; đồng thời Hội Nông dân huyên và cơ sở đã phối hợp với NHCS xã hội huyện giúp hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, nhà ở…thông qua 88 sổ tiết kiệm với 2.936 thành viên tham gia các chương trình, với tổng dư nợ 74,88 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện trao giấy chứng nhận "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" cấp huyện cho 53 hội viên; trao giấy khen cho 8 hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2014-2016.

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng