Kinh tế và phát triển
Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất của huyện Quảng Điền năm 2016
10:05 | 21/09/2016

UBND tỉnh đã ban Quyết định số 2132/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền.

Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất của huyện Quảng Điền năm 2016

Theo đó, bổ sung vào Kế hoạch các công trình dự án cần thu hồi đất như sau: Dự án Xây dựng cống Cồn Bài tại xã Quảng An với diện tích 0,62 ha; Bổ sung vào Kế hoạch các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất:

       + Dự án mở rộng trường THCS Phan Thế Phương tại xã Quảng Công với diện tích 0,43 ha (chuyển mục đích sử dụng 0,43 ha đất trồng lúa);

       + Dự án mở rộng trụ sở UBND xã Quảng Thọ tại xã Quảng Thọ với diện tích 0,12 ha (chuyển mục đích sử dụng 0,5 ha đất trồng lúa).

Đan Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng