Kinh tế và phát triển
Phổ biến, hướng dẫn quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ
09:43 | 24/09/2016


Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón: Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ; các quy định về công bố hợp quy phân bón; quy định chỉ tiêu chất lượng chính và yếu tố hạn chế trong phân bón; giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm nghiệm phân bón...

Ngoài ra, các đại biểu còn được cung cấp thêm các kiến thức về phân bón vô cơ và cách nhận biết một số loại phân bón vô cơ giả hoặc kém chất lượng trong quá trình sử dụng.

Hội nghị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh cho các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời giúp cho các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón; hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả và kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng