Kinh tế và phát triển
Trong 9 tháng đầu năm. tổng lượng khách đến Huế ước đạt 2.487 lượt
14:23 | 03/10/2016

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. 

Trong 9 tháng đầu năm. tổng lượng khách đến Huế ước đạt 2.487 lượt
Ảnh minh họa (internet)

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 2.487 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 819 nghìn lượt, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 4.153 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,36% tương ứng với 23.680 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 512,5 triệu USD, tăng 8,46% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 9,85%. Trong nông nghiệp, sản lượng thu hoạch lúa vụ hè thu đạt lớn nhất từ trước đến nay với năng suất đạt 59,2 tạ/ha. Tổng vốn đầu tư ước đạt 12.968 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm trước; UBND tỉnh đã cấp mới giấy phép đầu tư cho 22 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 5.000 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn gần 23,5 triệu USD. Toàn tỉnh cũng đã có thêm 492 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt gần 4.200 tỷ tăng gần 15% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong những tháng còn lại,  UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tiếp tục thực hiện “Năm doanh nghiệp”; trong đó chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch biển; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, chương trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, vốn đầu tư công năm 2016, tạo năng lực sản xuất mới. Thực hiện đồng bộ các chính sách, biện pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Chuẩn bị, triển khai tốt vụ sản xuất Đông Xuân 2016; chủ động phương án phòng chống lụt, bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân. Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với nâng cao ý thức công vụ của cán bộ công chức, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.

SH

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng