Kinh tế và phát triển
Hương Trà : Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 50,94 tỷ đồng
15:23 | 07/10/2016

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt kết quả khá toàn diện, an sinh xã hội bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

 

Hương Trà : Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 50,94 tỷ đồng
Ảnh minh họa (internet)

Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng khoảng 12,5% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 15,4 % so 9 tháng đầu năm 2015. Lĩnh vực dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển cả quy mô và chất lượng, tiếp tục thực hiện tốt chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước tính 13 triệu USD, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.  Công tác xúc tiến đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, thương mại được triển khai tích cực, đã hỗ trợ đưa vào hoạt động cơ sở thu mua và phân phối gỗ rừng trồng tại Bình Thành tiêu thụ gỗ rừng trồng cho các xã vùng núi, quy mô 40.000 tấn sản phẩm/năm giải quyết việc làm cho 100 lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Vingroup nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Thương mại tại phường Tứ Hạ và Công ty TNHH MTV Trường Hải Huế đầu tư Trung tâm Trưng bày và Dịch vụ bảo hành, bảo trì ô tô tại phường Hương Văn; tích cực hỗ trợ triển khai dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Dịch vụ - Thương mại Hương Trà tại trung tâm phường Tứ Hạ, dự án xây dựng bãi tắm cộng đồng bờ biển Hải Dương, qua đó góp phần thay đổi diện mạo đô thị và là đòn bẩy để phát triển ngành dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị xã.

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước 50,94 tỷ đồng, đạt 44,52 % dự toán tỉnh giao và 40,94 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm ước thực hiện 229,226 tỷ đồng; trong đó: chi thường xuyên 202,726 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 26,5 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN và xây dựng trên địa bàn ước đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông - lâm - thủy sản có giá trị sản xuất ước đạt 770 tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện 10.259,2 ha, đạt 99,7 % kế hoạch và giảm 88,9 ha so năm trước.

Trong những tháng cuối năm,  UBND Thị xã cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh: Nâng cao chất lượng, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án và kêu gọi đầu tư. Tăng cường củng cố đổi mới hoạt động của các HTX nông nghiệp khuyến khích hình thành các HTX kiểu mới làm cơ sở để phát triển dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ phục vụ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp góp phần CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hương Trà thời kỳ đến năm 2020 gắn với xây dựng chương trình, dự án đảm bảo có sự lựa chọn, có trọng điểm, có khả năng thu hút và đáp ứng nhu cầu về nguồn lực đầu tư. Tiến hành xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 đảm bảo tiến độ.Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GD TH đúng độ tuổi, phổ cập THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  Tổ chức dạy và học học kỳ 1 năm học 2016-2017 đảm bảo kế hoạch đề ra. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới...
          

PV

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng