Kinh tế và phát triển
Hương Thủy: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 395,24 tỷ đồng
08:01 | 12/10/2016

UBND thị xã Hương Thủy vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại của năm 2016.

 

Hương Thủy: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 395,24 tỷ đồng
Ảnh minh họa (internet)

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất thực hiện trên 11.750 tỷ động, đạt 74,3% kế hoạch, tăng 11,93% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 990 tỷ đồng, tăng 15,38%; công nghiệp - xây dựng đạt 10.200 tỷ đồng, tăng 12,03%; nông nghiệp đạt 560 tỷ đồng, tăng 4,67%; thu ngân sách của địa phương đạt 395,24 tỷ đồng, bằng 93,26% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách xã hội, lao động, việc làm có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong 3 tháng cuối năm 2016, thị xã sẽ tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

PV

 

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng