Kinh tế và phát triển
Hội thảo "Đối thoại về vai trò của các không gian sáng tạo trong nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam"
09:34 | 26/11/2016


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Đối thoại về vai trò của các không gian sáng tạo trong nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam" tại TP Huế.
 

Hội thảo "Đối thoại về vai trò của các không gian sáng tạo trong nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam"

Hội thảo lần này góp phần tăng cường đối thoại chính sách, tạo cơ hội giao tiếp và hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà thực hành sáng tạo, chủ các không gian sáng tạo. Ngoài ra, Hội thảo cũng tạo cơ hội nâng cao nhận thức của các bên liên quan tham gia vào sự phát triển của các không gian sáng tại tại các thành phố, trung tâm lớn trên cả nước như đã đề ra trong Chiến lược.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi trực tiếp các quan điểm, thảo luận các vấn đề và thách thức trong thực tế để cùng nhau tháo gỡ, đề xuất các chính sách nhằm có sự nhìn nhận thích hợp về sự tồn tại của các không gian sáng tạo, cũng như khả năng đóng góp của các không gian sáng tạo đối với từng địa phương nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Giáo sư Andy C. Pratt thuộc Đại học London, Anh quốc và Bà Nhung Walsh, Giám đốc điều hành Indochina Partnership đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các trung tâm như một biện pháp nuôi dưỡng sự sáng tạo và thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa của Anh, châu Â, Mỹ và một số nước châu Á khác.


Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết bên cạnh mục tiêu tạo ra 1 kênh đối thoại nhiều chiều, giữa các nhà quản lý và chủ các không gian sáng tạo, cũng như giữa những người làm văn hóa và các đồng nghiệp từ các ngành kế hoạch - đầu tư, công thương, khoa học công nghệ v.v., hội thảo sẽ góp phần kết nối các mạng lưới để cùng hợp tác, phối hợp vì một mục tiêu chung: thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Bà Hòa cũng nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chiến lược Phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam thể hiện sự chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần Công ước của UNESCO năm 2005 về bảo vệ sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá mà Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên tham gia tích cực và hiệu quả.

Minh Quân 

(Nguồn: Sở VHTT)

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng