Kinh tế và phát triển
Tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (đợt 4)
08:17 | 09/06/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển (đợt 4). 

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ đợt 4 kinh phí bồi thường thiệt hại cho các huyện, thị xã (gọi chung là huyện) từ tài khoản tiền gửi có mục đích của tỉnh để chi trả bồi thường thiệt hại cho đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo kết quả phê duyệt của các huyện với số tiền là 270,504 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Phong Điền là 33,161 tỷ đồng; huyện Quảng Điền là 55,621 tỷ đồng; thị xã Hương Trà là 14,950 tỷ đồng; huyện Phú Vang là 101,803 tỷ đồng; huyện Phú Lộc  là 64,969 tỷ đồng. 

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng