Kinh tế và phát triển
Đầu tư nâng cấp tuyến đê Tây phá Cầu Hai - Vinh Hà
09:15 | 20/06/2017

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý khẩn cấp đê Tây phá Cầu Hai - Vinh Hà, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.

Dự án được thực hiện với tổng mức đầu t¬ư dự kiến là 2.800 triệu đồng. Theo đó, sẽ xây dựng các đoạn tường chắn sóng trên tuyến đê với tổng chiều dài khoảng 1.735m, kết cấu tường bằng bê tông cốt thép (BTCT). Sửa chữa các vị trí sạt lở trên tuyến; mái đê gia cố bằng tấm đan bê tông, kết cấu mặt đê bê tông xi măng rộng B=3,0m. Mặt đê đoạn từ trạm bơm tiêu Vinh Hà đến cuối tuyến với chiều dài khoảng 620m được gia cố bằng BTXM chiều rộng B=3,0m.
Thời gian thực hiện dự án là 01 năm, kể từ ngày khởi công.

 

Các bài mới
Các bài đã đăng