Kinh tế và phát triển
Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
10:09 | 13/12/2017

Sáng ngày 13/12, tại TP Huế, Hiệp hội phát triển doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao phát biểu tại Hội nghị

Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt nam do Thủ tường Chính phủ phát động tháng 11 năm 2016 đã và đang tạo được tiếng vang và sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Với tinh thần đó, ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là “ Năm doanh nghiệp, năm kỷ cương, kỷ luật hành chính” với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội. Tỉnh đã tập trung tốt 3 chương trình trọng điểm đó là Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ, chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp, Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính. Hoạt động của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực . Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá và tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường. Thu hút nhiều nhà đầu tư có thương hiệu, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã tích cực phát triển, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, trình độ cũng như chất lượng sản phẩm…

Việc chọn tỉnh Thừa Thiên Huế làm điểm khởi đầu triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động vừa là vinh dự to lớn đồng thời cũng là thách thức đối với các cơ quan ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng, những điểm mạnh điểm yếu của văn hóa doanh nghiệp tại Thừa Thiên huế, kết hợp kinh nghiệm từ các nước, từ đó đề ra cách thức xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ khó khăn cần sự đồng hành của cộng đồng  các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

 

Phương Anh

 

 

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng