Kinh tế và phát triển
Gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
15:54 | 05/01/2018

Sáng 05/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018. 

Gặp mặt, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện “ Năm doanh nghiệp, năm kỷ cương kỷ luật hành chính” với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm huy động cao nhất các nguồn lực xã hội.

Năm 2017, tình hình kinh tế của tỉnh Thừa Thiên huế đạt được nhiều kết quả tích cực,  có 12/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, thu ngân sách đạt hơn 6.934 tỷ đồng, đáng chú ý là chỉ số công nghiệp tăng cao với 13,51%. Những kết quả nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, với những chính sách thu hút đầu tư hợp lý, môi trường đầu tư thông thoáng của Tỉnh, những năm qua có nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến Thừa Thiên Huế đầu tư. Bên cạnh đó, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến; nhiều doanh nghiệp đạt tăng trưởng khá tốt, tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường. Đó là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế; là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong cộng tác, hợp tác cùng phát triển.

Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường... Chỉ tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh tăng từ 7,5-8%; trong đó, các ngành dịch vụ tăng 8,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,5%, nông- lâm- ngư nghiệp tăng 2,23%; thu ngân sách Nhà nước đạt 6.830 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 920 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho 16.000 lao động...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định, với phương châm “Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”, tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư ở tỉnh. Lãnh đạo tỉnh tiếp tục cam kết và khẳng định tôn trọng lợi ích của doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo giải quyết kịp thời nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Đồng thời, mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, khai thác tốt thị trường nội địa và xuất khẩu... góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, đặc biệt là chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp.

Dịp ngày, UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 17 doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; trao cúp và giấy chứng nhận cho 29 doanh nghiệp xuất sắc năm 2017.

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng