Giáo dục-Y tế
Hội nghị đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và trình diễn trang phục y tế
09:11 | 18/10/2016

Trung Tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và trình diễn trang phục y tế.

Hội nghị đã trình bày Kế hoạch triển khai Đề án, ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ tiến tới sự hài lòng của người bệnh của lãnh đạo, Công Đoàn, các trưởng khoa phòng và cá nhân của Trung Tâm. Tại Hội nghị, Lãnh đạo, Công đoàn và các trưởng khoa phòng đã ký cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ tiến tới sự hài lòng của người bệnh.

Đây là hoạt động khởi đầu cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho khách hàng hướng đến sự hài lòng của người dân cũng như củng cố nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và năng lực chuyên môn của cán bộ tại đơn vị.

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng