Giáo dục-Y tế
Nam Đông: Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ trạm Y tế và các Nhóm nòng cốt mới tại cụm dân cư trên địa bàn huyện.
09:17 | 18/10/2016

Trung tâm Y tế Nam Đông vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ trạm Y tế xã/ thị trấn và Nhóm nòng cốt mới triển khai trong năm 2016. 

Nam Đông: Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ trạm Y tế và các Nhóm nòng cốt mới tại cụm dân cư trên địa bàn huyện.
Ảnh (Sở y tế)

Lớp tập huấn đã cập nhật tình hình nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyên Nam Đông và tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, nhắc lại một số kiến thức về bệnh HIV/AIDS, nguy cơ lây nhiễm HIV, các biện pháp dự phòng lây truyền HIV; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; các kỹ năng truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống HIV/AIDS, giới thiệu các dịch vụ  tư vấn xét nghiệm dự phòng HIV.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên hệ thống lại kiến thức cơ bản, nắm được tình hình nhiễm HIV và bệnh AIDS trên địa bàn qua đó thực hiện truyền thông  phòng, chống HIV/AIDS ở cộng đồng dân cư. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống HIV/AIDS, xây dựng môi trường sống văn hóa, thực hiện lối sống lành mạnh góp phần ngăn ngừa HIV/AIDS trên địa bàn huyện Nam Đông. 

MQ

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng