Giáo dục-Y tế
Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải tại 03 cơ sở y tế
15:40 | 20/10/2016


Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải và chất thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy, Trung tâm y tế huyện Nam Đông và Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Dự án có tổng mức đầu tư 30.680 triệu đồng, bằng nguồn vốn sự nghiệp ngành y tế. Theo đó, Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải với công suất 150m3/ngày đêm; Trung tâm y tế huyện Nam Đông và bệnh viện Đa khoa Bình Điền cũng được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tương tự với công suất 100m3/ngày đêm.

Thời gian thực hiện 03 năm, kể từ ngày khởi công.

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng