Giáo dục-Y tế
Giao ban công tác khám chữa bệnh ngành y tế quý III năm 2016
09:21 | 24/10/2016

Sở Y tế vừa tổ chức giao ban công tác khám chữa bệnh quý III. Công tác khám chữa bệnh và các hoạt động trọng tâm đã triển khai trong quý III/2016 đạt được nhiều kết quả cao. 

Giao ban công tác khám chữa bệnh ngành y tế quý III năm 2016
Ảnh (Sở y tế)

Theo đó, các chỉ số về khám chữa bệnh, công tác về chuyển tuyến, an toàn bức xạ, công tác KCB bảo hiểm y tế, hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa hè… đã được các cơ sở y tế thực hiện hiệu quả. Số lượt khám chữa bệnh: 572.507 lượt, số lượt khám tại trạm y tế chiếm 38,4% (BV tư tăng 12,9%); số lượt điều trị nội trú toàn tỉnh tăng 10,34% (BV tư tăng 14,38%); công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch toàn tỉnh: 120,01% (tăng 9%); ngày điều trị trung bình: 7,01 ( tăng 0,13 ngày); tổng số lượt phẫu thuật toàn tỉnh tương đương cùng kỳ, trong đó phẩu thuật loại 1 tại BV Mắt chiếm 58,6% trong toàn tỉnh; Tỷ lệ mổ lấy thai/ca đẻ 19,9%, tổng số xét nghiệm cận lâm sang toàn tỉnh: 389.063; công tác đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT toàn tỉnh đạt 1.056.185 thẻ với tỷ lệ bao phủ 92,4%.

 

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng