Giáo dục-Y tế
Đại học Huế: Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
11:04 | 26/08/2019

Sáng 26/8, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. 

Đại học Huế: Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
Tại hội nghị

Năm học 2018–2019, Đại học Huế đã có những kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu tổ chức Đại học Huế, các Đại học thành viên, đơn vị trung tâm từng bước được sắp xếp, tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đổi mới; cán bộ quản lý phát huy được năng lực trong công tác; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao. Công tác 12 quản trị đại học, quản lý điều hành có nhiều đổi mới, tiến bộ, nhiều kết quả mang tính đột phá. Công tác quản lý đào tạo ngày càng chặt chẽ, nề nếp; chất lượng đào tạo tiếp tục được giữ vững, từng bước đổi mới chương trình đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đẩy mạnh liên kết đào tạo với nước ngoài, đào tạo bằng tiếng Anh.  Nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả, góp phần bồi dưỡng cán bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước. Hợp tác quốc tế được tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất, từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế.

Các hoạt động khởi nghiệp đã góp phần thúc đẩy tính năng động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên… Đại học Huế cũng đã hoàn thành Đề án xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học; tổ chức hội nghị xếp hạng, chuẩn hóa và nhập dữ liệu cho các bảng xếp hạng QS – Châu Á và UniRank năm 2019. Là một trong 7 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng theo Bảng xếp hạng đại học Châu Á của QS. Vị trí xếp hạng của ĐHH sẽ được tăng lên nữa nếu dữ liệu xếp hạng của các đơn vị thành viên được tập trung hơn.

Năm 2019, Đại học Huế được phân bổ 13.523 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó: 12.416 chỉ tiêu cho 137 ngành học theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Kết quả: đợt 1 có 12.736 thí sinh trúng tuyển, đạt tỷ lệ 102,58% so với chỉ tiêu. Có 1.107 chỉ tiêu cho 51 ngành học theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT.

Trong năm học 2019 – 2020, Đại học Huế triển khai thực hiện tái cấu trúc ĐHH theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và sớm chuyển ĐHH thành ĐHQG Huế hướng đến tự chủ đại học. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xây dựng các doanh nghiệp của đại học để tăng nguồn thu đảm bảo cân bằng giữa nguồn thu học phí và khoa học công 15 nghệ. Phát triển Đại học Huế thành một trung tâm giáo dục đại học quốc gia có bản sắc riêng, có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và địa chỉ tin cậy cho người học trong khu vực và quốc tế.

Phương Anh

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng