Nhịp điệu cuộc sống
Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016
14:25 | 23/01/2017

Sáng 23/1, Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 
Theo báo cáo của Chi cục ATVSTP tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016 công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương trong việc quản lý ATTP, thanh kiểm tra liên ngành và xử lý sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm theo đúng qui định của pháp luật.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật và truyền thông giáo dục ý thức chấp hành, thực hiện VSATTP được tăng cường với nhiều hình thức, nhiều thành phần trong xã hội cùng tham gia. Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp qui định an toàn thực phẩm ngày càng đi vào khuôn khổ, đúng qui trình, thủ tục. Hoạt động giám sát ATTP cũng được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp. Nhất là giám sát việc sử dụng các chất cấm, chất bảo quản trong chế biến thực phẩm tươi sống, các mẫu rau và việc đảm bảo vệ sinh tại các cơ sở giết mổ. Trong năm các cơ quan đã tiến hành lấy 673 mẫu giám sát, kết quả số mẫu nhiễm giảm từ 14% năm 2015 còn 6,4%; lấy 763 mẫu thủy hải sản sau sự cố môi trường biển theo chỉ đạo của Bộ Y tế gửi Viện dinh dưỡng và Viện kiểm nghiệm ATTP Quốc gia.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về ATTP, đồng thời xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP, qua đó góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn. Tuy nhiên, trong năm trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 05 vụ ngộ độc thực phẩm với 149 người bị ngộ độc, không có tử vong, nguyên nhân chủ yếu của các vụ ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật.
Năm 2017, tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước về ATVSTP từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm và thực hành đúng của người dân về ATVSTP; nhất là người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; qua đó bảo vệ tốt sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

 

PV
 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng