Quảng cáo
Lời mời hợp tác đầu tư phim để quảng bá xây dựng thương hiệu rất hiệu quả

Chúng tôi muốn dành cơ hội quý này cho doanh nghiệp muốn xây dựng; quảng bá thương hiệu dài lâu tại thị trường Việt Nam bằng việc đầu tư kinh phí làm phim để thông qua sức ảnh hưởng của bộ phim với công chúng mà thương hiệu của doanh nghiệp được khắc ghi trong trí nhớ hàng triệu người Việt Nam.

Quảng cáo