Tạp chí Sông Hương - Số 172 (tháng 6)
Chùm thơ thiếu nhi Trần Lan Vinh
15:48 | 21/05/2009
Ngoắc mưa - Ốc luộc đi thi... !

 

TRẦN LAN VINH

Ngoắc mưa

Gió đậu
Giặt áo
Ven sông

Gió đay
Gồng gánh
Xứ đông
Xứ đoài

Gió ngộ
Gọi gió
Thuyền chài

Đổi chân
Cho cái
Gió khoai
Nó chèo

Gió bầu
Đang ngồi
Cáp treo

Ngọn gió
Cù ngoèo
Mải ngoắc
Cơn mưa...


Ốc luộc đi thi...!

Ốc sên
Đi chợ
Cải ngồng

Gặp nhà
Ốc luộc
Ngậm gừng
Đi thi

Lá chanh
Để lẫn
Bút chì

Dấp dính
Ớt hiểm
Bút bi
Bảy màu

Học lâu
Lên mốc
Hoa cau

(172/06-03)

 

 

Các bài mới
Chiều (09/06/2023)
Các bài đã đăng
Ông Thi (21/05/2009)