Tạp chí Sông Hương - Số 175 (tháng 9)
Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
09:12 | 02/06/2009
Một buổi chiều thu nắng ngã màu,Cảnh chùa Khuông Việt dưới trời Âu.Suối thơ, hồn nhạc, hoà cung điệu.Giọng hát, lời ca, mãi thấm sâu...
Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương


TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG


Một chiều thu Huế

dưới trời Tây

Một buổi chiều thu nắng ngả màu,
Cảnh chùa Khuông Việt dưới trời Âu.
Suối thơ, hồn nhạc, hoà cung điệu.
Giọng hát, lời ca, mãi thấm sâu
.

Tiếng hò bắt nhịp tình tri kỷ,
Cảm xúc dâng tràn... bao vấn vương!
Cùng đẩy đưa nhau về xứ Huế,
Thăm miền quê cũ: chốn Bình Hương.

Tạ ơn ai cho đến nơi nầy
Gặp được bà con với quý Thầy.
Bằng hữu tri giao trên đất khách,
Kết tình thân ái kể từ đây.
                Paris tháng 11-2002

(175/09-03)

Các bài mới
Ông thanh tra (03/06/2009)
Các bài đã đăng
Tết trăng đầu (01/06/2009)