Tạp chí Sông Hương - Số 264 (tháng 2)
Tìm thấy một văn bản hán nôm có liên quan đến Phường Đúc Huế
14:54 | 28/02/2011
HỒ VĨNHMới đây trong quá trình sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại Cố đô Huế, chúng tôi tìm thấy được một văn bản có liên quan đến Phường Đúc Huế.
Tìm thấy một văn bản hán nôm có liên quan đến Phường Đúc Huế
Văn bản của Nam Công Thương Cục viết dưới đời vua Bảo Đại - Ảnh: Hồ Vĩnh
Văn bản khổ 16x29cm viết trên giấy gió, chữ Hán, nội dung cho biết về đúc một cái nồi đồng. Cuối văn bản có đóng dấu đen hình tròn, sát viền mép ngoài có khắc chữ Pháp và chữ Quốc ngữ: “Phường Đúc Huế; vòng trong khắc bốn chữ Hán: “Nam Công Thương Cục”.

Phiên âm: Bảo Đại nhị niên thập nhị nguyệt sơ tứ nhật. Đãi chiếu Nguyễn Hữu Tuân vi phí tín sự, sở hữu đồng oa nhất khẩu, kinh khẩu tứ phung, bổn phân trọng Dương thập bát ki lô, giá ngân tam tứ nguyên. Vị thử kim phí vi tín.

Tư phí.

Nam Công Thương Cục chủ hội:

Đãi chiếu Nguyễn Hữu Tuân.

Dấu: Nam Công Thương Cục.

Tam dịch: Ngày mồng bốn tháng 12 năm Bảo Đại thứ 2 (1927). Đãi chiếu Nguyễn Hữu Tuân hợp đồng làm tin về việc chi phí. Nay (Nam Công Thương Cục) chúng tôi có làm một cái nồi đồng, trang trí bốn phía trên miệng nồi, tất cả nặng mười tám ki lô Tây, giá tiền là ba mươi bốn đồng. Nay đem ra chi phí làm tin.

Nay chi phí.

Chủ hội Nam Công Thương Cục:

Đãi chiếu Nguyễn Hữu Tuân kí tên.

Đóng dấu: Nam Công Thương Cục.

                                    (Lê Nguyễn Lưu dịch)

Căn cứ vào nội dung văn bản thì Nam Công Thương Cục là một liên doanh đúc đồng của Phường Đúc Huế ra đời và hoạt động dưới đời các vua Khải Định và Bảo Đại.


H.V
(264/2-11)
Các bài mới
Các bài đã đăng
Ghi ta đen (28/02/2011)