Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-13)
Cái ở ngoài HỘI HỌA
16:00 | 07/11/2013

THÁI BÁ VÂN

Tôi muốn nghĩ tới một cái gì của tranh ngoài hội họa, của nhạc ngoài bài hát, của văn chương ngoài chữ.

Cái ở ngoài HỘI HỌA
Tác phẩm "Blues (2)"

Và tôi nghĩ tới Đinh Cường, đã đi, đã miên man với hình hài, màu sắc, mà, có khi đã ra ngoài hội họa. Vậy thì con đường đó là dài, là đẹp, là không nhằm một chủ ý thiển cận nào. Đi mà không cần biết đến.

Thái Bá Vân

Những bàn tay, những mặt người, những cuộc sống im lặng (mà người ta vẫn gọi là tĩnh vật) của Đinh Cường nói nhiều hơn cái thân thể vật chất hội họa của nó. Nó hướng về một chân trời nào đấy, ở xa, ở xa. Không cần biết là vui hay buồn. Chỉ biết nó nằm ngoài sự thật. Mà đúng vậy. Nghệ thuật không bao giờ là sự thật. Cái mà người nghệ sĩ bận tâm chính là cái đã qua rồi, hay chưa đến.

Cái tâm ý vô thức của Đinh Cường hình như vậy.

Có khi tôi thấy Đinh Cường hoang mang, có khi tôi thấy Đinh Cường bình tĩnh. Nhưng hoang mang hình như là một trạng thái bên kia của bình tĩnh. Đinh Cường có một trạng thái tập trung cao độ, một trạng thái sinh - tâm - lý giữa thức và ngủ.

Và tôi nghĩ, cái thế giới ở ngoài hội họa của Đinh Cường mới chính là hội họa.

T.B.V
(SDB10/09-13) 

Các bài mới
Họa thi (12/11/2013)
Các bài đã đăng