Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-13)
Họa thi
14:44 | 12/11/2013


BÙI  GIÁNG
 

Họa thi
Đinh Cường vẽ Bùi Giáng
Bùi Giáng vẽ Đinh Cường


Họa thi
        Tặng Đinh Cường

Như cá lượn theo dòng
Anh vẽ như mơ mòng
Cho người đi kẻ ở
An nhiên và tự tại
Khước từ trong quá đỗi đoan trang

Tôi sẽ nói gì cùng anh
Khi trong Thơ đã có Họa
Anh vẽ rồi một bài Thơ
Cho Nữ Hoàng Thánh Mẫu
Cho Thánh Mẫu Nữ Hoàng
Và người bệnh Phục Hồi
Trong tiếng trẻ hát bên sông
Bên vực sâu của Tiền Đường

Ai sẽ nói gì cùng anh
Khi tồn sinh là tia sáng
Thời Gian trong một thoáng không đi
Mặt đất vội nghiêng mình
Vũ Trụ - vì anh - đã lên hương

Chúng tôi sẽ nói gì cùng anh
Trăn trở biến thiên xứ sở này
Trong đêm thao thức đợi ngày mai
Bình Minh của Kỷ Nguyên mới
Chiếu sáng lối anh đi
Cho anh - Người Tài của Hội Họa
Khi ở vườn khuya Hư Cực
Chúng tôi là trái trên cây
Muộn màng chín muộn
Trong những ngày quá muộn mùa

Như cá lượn theo dòng
Anh vẽ chiêm bao và mộng mị
Vỗ cánh theo đàn chim muộn
- tới rồi thời của Vũ Tướng -
Lìa bỏ bến đất này
Bay tìm bến Nước xa…

                        Sài Gòn 1972
            Ngô Văn Tao (phỏng dịch)(SDB10/09-13)


 

Các bài mới
Các bài đã đăng