Tạp chí Sông Hương - Số 299 (T.01-14)
Vì sao bạn thành ra như vậy?

LÊ VĨNH TÀI
      Truyện ngắn

Hay những gì đã xảy ra trong quá khứ của bạn quá khủng khiếp và bạn chỉ muốn quên đi.

Đôi triêng gióng của Mạ

Nhạc: VĂN ĐÌNH
(Đầu đề và lời dựa theo bút kí "Đôi triêng gióng của mạ" của nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc)

Trang 2/2