Tạp chí Sông Hương - Số 302 (T.04-14)
Âm hưởng kinh thánh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn

HOÀNG DIỆP LẠC

Mỗi con người thấy sự vật theo góc nhìn riêng của mình, như trong câu chuyện ngụ ngôn “Những người mù sờ voi”.

Trang thơ nhớ Trịnh

Lê Từ Hiển - Nguyễn Như Huyền

Trang 2/2