Tạp chí Sông Hương - Số 304 (T.06-14)
Hội nghị Diên Hồng
14:30 | 23/06/2014

TUNISIA

Hội nghị Diên Hồng

Những bộ mặt quỷ lấp
ló lấp ló chúng ta
hỏi nhau âu lo phẫn
nộ những bộ mặt quỷ


dấu đằng sau móng vuốt
của lũ hung tàn bản
năng man rợ của bọn
man rợ chúng ta hỏi


nhau và tôi hỏi tôi
những sông Hát và chiến
trường đẫm máu xa xưa
những lầm than oan khuất


của dân tôi còn vang
vọng đâu đây như một
tiếng cồng buồn và chúng
ta hỏi nhau và tôi

hỏi tôi “Nam quốc sơn
hà Nam Đế cư” nhưng
những bộ mặt quỷ vẫn
cứ lấp ló lấp ló


và sau những âu lo
phẫn nộ chúng ta phải
làm gì chúng ta không
biết nhưng chẳng phải


chúng ta không biết vì
lịch sử vẫn còn ghi
và bài hát trên sông
Như Nguyệt và tiếng trống


của Hội nghị Diên Hồng
những bộ mặt quỷ lấp
ló lấp ló những móng
vuốt của lũ hung tàn


một lũ xâm lăng và
những đứa con bất khuất
của mẹ còn đây mãi
mãi với non nước này.


(SH304/06-14)

 

Các bài mới
Sử thi biển (30/06/2014)
Các bài đã đăng
Đất ra đảo (17/06/2014)