Tạp chí Sông Hương - Số 304 (T.06-14)
Lời khuyên
15:32 | 24/06/2014

NGUYỄN VĂN QUANG

Lời khuyên

Về đi các con ơi!! đừng nghe chúng
Chúng bắt thanh niên đi lính biến các con thành kẻ xâm lược
Chúng biến các con thành kẻ giết người
Cái mộng bành trướng xưa nay của lũ Tàu Ô


Về đi các con đừng làm quỷ trên xứ người lương thiện
Hãy buông súng đi các con trở về với mẹ
Từ ngày các con đi chúng nó cướp ruộng vườn
Đàn bà con gái ngày nào cũng bị hiếp
Vợ của các con bị chúng nó đưa vào nhà chứa


Trung Hoa bây giờ
Không như thời nhà Tống nhà Minh
Vợ con trông mòn đỏ con mắt
Các con không về ai người gánh vác?


Mẹ biết các con là nạn nhân
Về đi hỡi người lính Chi Na
Biển giông tố các con thì đói khát
Đừng làm ma không mồ nơi viễn xứ.


Hỡi các con hãy buông súng
Quay đầu là bờ
Con ơi!
Đừng để mẹ xấu hổ với nhân loại
Về đi các con vẫn chưa muộn
Đừng nghe chúng bởi Tổ quốc là mẹ!


Về đi các con ơi!
Đừng gây tội ác nữa biển Đông không rửa được
Ôi! cuộc chiến phi lý chúng biến các con thành kẻ cướp
Mẹ thì mất con, vợ con mất chồng
Con của các con thành trẻ mồ côi.
Có ai ra rước họ về?


(SH304/06-14) 

Các bài mới
Sử thi biển (30/06/2014)
Các bài đã đăng