Tạp chí Sông Hương - Số 304 (T.06-14)
Sử thi biển
16:03 | 30/06/2014

SỬ KHUẤT

Sử thi biển

Có một cuốn sử thi cháy rực giữa sóng chiều
mấy nghìn năm lửa còn rừng rực đỏ
dẫu biển trời gió bão đổi càn khôn?


Ngày đó
thuở man khai, bọc trứng hạ sinh thường
dân Đại Việt trấn nghiêm bờ cõi
lập đại nghiệp
giữa trùng khơi ngút ngát
Hoàng Sa!
Trường Sa!
Máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc
Những tiếng gọi nghìn năm chỉ một
Hoàng Sa!
Trường Sa!
Mẹ hiền trông ngóng
Mới đây
lũ diều hâu
dám xé nước vào sâu đất có chủ
đặt giàn khoan trên vùng biển chủ quyền
xưng nước lớn mà bụng dạ tối hèn
là trượng phu mà luôn mồm vu vạ


Cuốn sử thi cháy miết giữa trời không
chủ quyền không đổi
nghìn năm lịch sử còn ghi
tấc đất cha ông máu đào trộn lẫn
non nước này đâu ngại chiến chinh


Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng, Xương Giang, Tốt Động,
Chúc Động, Đống Đa, Ngọc Hồi thây xâm lăng còn chưa moi về hết
Hoằng Thao, Hầu Nhân Bảo, Quách Quỳ, Triệu Tiết, Toa Đô,
Ô Mã Nhi,
Thoát Hoan, Liễu Thăng, Trương Phụ, Sầm Nghi Đống, Tôn Sĩ Nghị
kiếp sau có làm tướng cũng không dám đặt chân lên đất Việt


Bàn tay chúng ta
Siết chặt nhau lại
Như dây xích quấn chặt biển Đông
Chủ quyền không đổi
Hãy hát đi một khúc Bạch Đằng Giang
“Sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng
Giống Lạc Hồng
giống anh hùng
Bắc Trung Nam”
muôn năm còn đó
chôn vùi bao âm mưu đồ bá
cọc nhọn còn phơi
rực tấm lòng triệu nghĩa muôn người
giành lại biển trời ta đã đổ nghìn xương
cho Tổ quốc nghìn năm thao thiết
dáng đứng đoan hùng
hải đảo kiên trung.


(SH304/06-14)


 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Lời khuyên (24/06/2014)