Tạp chí Sông Hương - Số 35 (T.1&2-1989)
Mỗi nẻo rừng Lào
09:40 | 11/06/2015


HẢI BẰNG

Mỗi nẻo rừng Lào
Hội Thạt-luông - Ảnh: internet

Cánh rừng

Núi bọc Bản Đông nhà chụm lại
Ánh trời ngả xuống, bóng tìm nhau
Noọng đi nắng dạo quanh màu váy
Để gió miền tây lạc hướng nàoNgày bun

Sông trắng dòng trôi báo hiệu mùa
Thuyền về đọ sức cuối kỳ mưa
Lửa đèn thả hội Mê-Kông-Sáng
Noọng đã thành hoa trước cổng chùaViêng Chăn

Đúng hẹn lên đèn hội Thạt-luông
Tay em buộc chỉ đón trăng tròn
Đường Viêng-Chăn tỏa trong chờ đợi
Mới nhận ra mà đã cảm thươngQuyến luyến

Trực thăng hạ xuống xoay màu nắng
Mở típ xôi thơm ánh mặt trời
Thà-Khẹt trưa nhòa trong bóng nước
Bay rồi mà ngợ mắt mình rơiTrong dòng suối

Gió biếc sông chiều thương xứ bạn
Sóng trào chân núi chảy nôn nao
Tóc khoanh trời lại, bồng trong nước
Lửa gợn hoàng hôn suối bản Lào

            Viết từ 20-10 đến 24-11-1988

(SH35/01&02-89)
 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đồng Hới (10/06/2015)