Tạp chí Sông Hương - Số 326 (T.04-16)
Đôi dòng tản mạn về con-người-thơ Trịnh Công Sơn

KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY MẤT NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN     

LÝ TOÀN THẮNG
(Viết tặng VH và BH)

“HÃY YÊU NHAU ĐI” - Chương trình văn nghệ của những người yêu nhạc Trịnh tại Huế

Cùng với người hâm mộ âm nhạc Trịnh Công Sơn, nhân Kỷ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tạp chí Sông Hương, Bảo tàng Văn hóa Huế, những người bạn thân thiết của Trịnh Công Sơn, cựu học sinh Huế và những người yêu nhạc Trịnh tại Huế cùng nhau tổ chức Chương trình văn nghệ “Hãy yêu nhau đi”.

Trang 2/2