Tạp chí Sông Hương - Số 327 (T.05-16)
Lần đầu thăm lăng Bác


Nhạc và lời: VĂN NHI PHAN

Hồ Chủ tịch và việc bầu cử: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình”

NGUYỄN TRI

Cử tri cả nước đang chuẩn bị cho ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trang 2/2