Tạp chí Sông Hương - Số 337 (T.03-17)
Nghệ thuật nữ quyền luận
15:41 | 07/03/2017

KHẢ HÂN

Trào lưu nghệ thuật nữ quyền luận xuất hiện vào khoảng cuối những năm 1960 với những tên tuổi như Judy Chicago, Miriam Schapiro, Martha Rosler, Barbara Kruger, Hannah Wilke…

Nghệ thuật nữ quyền luận
Judy Chicago năm 1974 - Ảnh: wiki(TCSH337/03-2017)

 

 

Các bài mới
Cung đàn (31/03/2017)
Má đào (30/03/2017)