Tạp chí Sông Hương - Số 344 (T.10-17)
Chùm thơ Đông Hà
14:33 | 25/10/2017


ĐÔNG HÀ

Chùm thơ Đông Hà
Ảnh: internet

Nước chảy hoa tàn

tôi ngồi chơi với bàn tay
năm ngón thương phải, trái lay lắt nhìn
vào đường rẽ trước bình minh
thấy con nước chảy một mình, rồi trôi


nổi chi những thứ lả lơi
buông chi những thứ không tôi mà buồn
tình buông thả hết câu thương
nhớ kia cũng trả cho phường dối gian


díu dắt qua được mây ngàn
xanh còn một nỗi, hoa tàn thương nhau.Gởi người xa xứ

buổi sáng của những con bò
vàng bình yên cúi đầu gặm
cỏ xanh dội ngược lên bầu
trời trong veo soi vào mắt


buồn nhìn chi, đôi mắt nâu
sầu như đất buồn hơn đất
lở dưới chân, bờ móng cạn
trơ gan tuế nguyệt, đá nát


vàng phai - can cớ chi lòng
đau hơn cắt, hờn đôi khúc
ca cổ bản - thương trong đục
khúc lý lơi về thả đôi dòng


sông dừng lại con bò xưa
cũ một mình đứng ngóng ai
về qua bến - người xa xứ
lạ cả quê hương quên dấu chân về…


(TCSH344/10-2017)
 

Các bài mới
Về làng (31/10/2017)
Các bài đã đăng
Nắng hoàng hoa (25/10/2017)
Mười ngày (20/10/2017)