Tạp chí Sông Hương - Số 347 (T.01-18)
Nguyễn Vỹ, người trí thức nước Việt

ĐỖ HẢI NINH

Trong công trình Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954), trên cơ sở nghiên cứu về trí thức người Việt từ phương diện xã hội học lịch sử, GS. Trịnh Văn Thảo xếp Nguyễn Vỹ vào thế hệ thứ 3 (thế hệ 1925) trong số 222 nhân vật thuộc ba thế hệ trí thức Việt Nam (1862, 1907 và 1925)(1).

KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968

Những tượng đài thiêng liêng trong lòng dân Quảng Điền   

NGUYỄN QUANG HÀ
                         Bút ký 

Anh có về với Huế quê em không
Nhạc: NGỌC HIẾU
Thơ:   NGÂN HÀ
Trang 2/2