Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-18)
Nước non ngàn dặm ra đi
15:07 | 18/05/2018

Trường ca
Nhạc và lời: PHẠM DUY
Phần thứ hai: Qua miền Trung (trích)

Nước non ngàn dặm ra đi
Ảnh: internet(SHSDB28/03-2018)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Kẻ dối trá (14/05/2018)
Phù hư (08/05/2018)