Tạp chí Sông Hương - Số 352&SDB29 (T.06-18)
Chùm thơ Thái Kim Lan
14:16 | 28/06/2018


THÁI KIM LAN

Chùm thơ Thái Kim Lan
Ảnh: internet

Mùa hoa nhãn

Mưa ướt thềm xuân
Nguyệt quế
Hoài hương nhãn
Nhòe mi
Chờ trăng sân


               Huế, tháng ba 2018


Xuân non

Đưa tay
Với bắt màu xanh
Nắm lại
Mộng non lá cành


               München, tháng tư 2018


Liên kiều

Người đi xa
Trở về
Đến ngõ
Chưa kịp một lời
Bỗng
Trôi vào
Vô ngại
Khúc kiều ca


               München, tháng tư 2018

(TCSH352&SDB29/06-2018)

 

Các bài mới
Bông huệ trắng (12/07/2018)
Các bài đã đăng