Tạp chí Sông Hương - Số 358 (T.12-18)
Sắc màu của sự ngây thơ
10:20 | 08/01/2019

TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG

Lê Kinh Tài là một trong những nghệ sĩ đương đại rất thành công ở Việt Nam hiện nay. Sự thành công được minh chứng không chỉ ở số lượng tác phẩm lớn, những tìm tòi nghệ thuật không mệt mỏi mà cả ở giá tranh của ông trên thị trường quốc tế.

Sắc màu của sự ngây thơ
Tác phẩm 'Warior'

Trước hết, nghệ thuật của Lê Kinh Tài là nghệ thuật đến từ bên trong, nghĩa là thông qua các hình thể, tác giả tự phơi bày bản ngã của mình, vẽ nội tâm của mình, vẽ những tiếng nói trong tâm khảm chứ không phải là mô tả vật thể thông thường. Tuy nhiên Lê Kinh Tài là một hiện tượng đang gây nhiều tranh cãi. Bởi hội họa của ông không dễ chấp nhận trong sự thưởng lãm của những người mang ý thức thẩm mỹ truyền thống, đòi hỏi những ý hướng cân bằng thị giác trong thẩm mỹ. Những hình ảnh trong tranh của Lê Kinh Tài là những hình ảnh đã bị bóp méo, nghệ sĩ chỉ thể hiện cái hồn cốt của sự vật, trả linh hồn của sự vật về với cái ngây thơ, khởi nguyên của chúng.

Tác phẩm Sự tiến hóa của loài người


Nhìn chung, ngôn ngữ hội họa của Lê Kinh Tài mang tính chất nguyên sơ, đả phá, giải thiêng, giễu nhại. Đó cũng là những yếu tố thường thấy trong nghệ thuật Hậu hiện đại. Lê Kinh Tài giải thiêng những thần tượng, hạ bệ những quy phạm, cười cợt vào những cái tưởng như không thể cười cợt. Tranh ông có khi khôi hài trẻ thơ, có khi ngô nghê chua chát như những phản ứng lại với xã hội mà mình lưu trú.

Tác phẩm Nhìn về Phương Đông


Là một cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, bên cạnh những lời tán dương thì cũng khá nhiều người hoài nghi, thậm chí là mỉa mai những tìm tòi của Lê Kinh Tài. Gần như đứng ngoài những thị phi đó, ông vẫn sáng tác với một bút lực mạnh mẽ và không ngừng mở rộng thị trường của mình trên thế giới.

T.P.Đ
(TCSH358/12-2018)


 

Các bài mới
Người đi qua em (14/01/2019)
Các bài đã đăng
Nhớ Huế (08/01/2019)