Tạp chí Sông Hương - Số 360 (T.02-19)
Trang thơ Thiếu Nhi 02-19
15:03 | 05/03/2019


Bình Lộc - Nguyên Hào

Trang thơ Thiếu Nhi 02-19

BÌNH LỘC

Máy gặt

Ơ máy mà cũng thở
Xình xịch suốt cả ngày
Khát uống dầu thay nước
Gặt đập luôn liền tay


Thóc rào rào chảy xuống
Rơm vù vù bay lên
Hết chạy xuống ruộng dưới
Lại quay về đồng trên


Nắng - gió Lào chẳng sợ
Bùn lầy có kể chi
Thóc đóng bao gọn ghẽ
Chất đầy bên lối đi


Nghĩ thương chiếc hái nhỏ
Mẹ gặt lúa ngày nào
Giờ thành vật kỷ niệm
Treo lên tường thật cao.
NGUYÊN HÀO

Lời thạch sùng

“Bố ơi sao chúng ta lại bò?”
- Không con ơi chỉ là cách người nói
chúng ta đi bằng chân


“Bố ơi sao ta hay đi lộn ngược?”
- Con ơi dù dưới đất trên cao
ta luôn nhìn phía trước
trượt ngã rồi ta lại trèo lên


“Bố ơi con không thấy bầu trời?”
- Này con ơi hãy tránh bao tơ nhện
thế giới bao la đừng để khuất tầm nhìn…


(TCSH360/02-2019)

 

Các bài mới
Bóng khuyết (21/03/2019)
Đường về (15/03/2019)
Tráng sĩ (15/03/2019)
Các bài đã đăng
Phố bình yên (15/02/2019)