Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.6-19)
Về với Lăng Cô
15:32 | 06/06/2019
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA
Thơ:  TRIỆU NGUYÊN PHONG
Về với Lăng Cô
Tác phẩm “Lăng Cô 2” của họa sĩ Lê Văn Nhường



(SHSDB33/06-2019)

 

 

Các bài mới
Bay đêm (27/06/2019)
Sự đọc lại (25/06/2019)
Các bài đã đăng
Mẹ ơi! Lăng Cô (30/05/2019)