Tạp chí Sông Hương - Số 365 (T.07-19)
Chùm thơ Phạm Nguyên Tường
14:39 | 22/08/2019


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Chùm thơ Phạm Nguyên Tường
Ảnh: internet

Người ở với em

Người về Hàm Luông hay Cổ Chiên
Người một má hồng đồng nước nổi
Người một bóng thuyền giăng lưới
Người một làn khói chuột đồng


Người về rộn rã khắp nước sông
Câu vọng cổ cặp bờ kinh xáng
Về nghiêng bóng dừa đón nắng
Hương trà sen cong một lưng áo bà ba


Người về sông vạm vỡ phù sa
Thương không hết những cù lao sanh nở
Thương câu ca níu người đi hay ở
“Gái nào bảnh cho bằng gái Ba Châu”


Người về hun hút ngọn đèn sâu
Dạ cổ hoài lang ấp An Bình tiễn biệt
Dề lục bình trôi như ngón đàn kìm day không thành tiếng
Nhắc người đừng phụ nghĩa tào khang


Người vẫn sông nước ấy thuở khai hoang
Hết con nước ròng rồi con nước lớn
Người ở với em trọn một câu hò vọng
Dài ra tới cửa Hàm Luông.Em khùng cười

không dòng trôi không chiều lơi
em khùng đổ bộ lời cười xuống sông
hình nhân thế mạng tam tòng
ở trong nắc nẻo một tròng mắt hoa


em khoe trăm trứng đàn bà
khởi duyên tạo nghiệp trong tà áo xanh
hộ sinh trạm nữ lòng lành
ngàn năm vọng tưởng một cành mẫu đơn


không hờn tủi không vàng son
không hình không bóng nguồn cơn mặc lòng
em khùng đổ bộ xuống sông
lời cười ráo hoảnh lấy công làm lời.
(TCSH365/07-2019)


 

Các bài mới
Các bài đã đăng