Tạp chí Sông Hương - Số 367 (T.09-19)
Liên khúc màu cờ theo dấu chân Người
15:00 | 30/09/2019


Nhạc và lời: PHẠM PHƯỚC NGHĨA

Liên khúc màu cờ theo dấu chân Người
Tranh cổ động về bác Hồ của họa sĩ Phạm Lung - Ảnh: baodansinh
(TCSH367/09-2019)

 

 

Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng