Tạp chí Sông Hương - Số 371 (T.01-20)
Chùm thơ Nguyễn Nhã Tiên


NGUYỄN NHÃ TIÊN

Nhất chi mai

ĐÀO QUỐC MINH    

Gốc mai trắng đã hơn trăm tuổi. Đó là nhất chi mai, còn gọi bạch mai, hàn mai, nhị độ mai.

Đồng hương
Nhạc: VÕ TÁ HÂN
Thơ: ĐỖ HỒNG NGỌC
Thơ Sông Hương 01-2020

Nguyễn Hồng Vân - Trần Đức Tín - Vũ Thị Tuyết Nhung - Đặng Văn Sử - Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Ngọc Hưng - Nguyen Su Tu

Để lại Huế mùa xuân


Nhạc và lời: HOÀNG HƯƠNG TRANG

Những mẩu xuân rời


NGUYỄN NGỌC HƯNG

Trang 2/2