Tạp chí Sông Hương - Số 381 (T.11-20)
Sạt lở - Mất và không!

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   PHANXIPĂNG
Nguyễn Văn Hạnh, trong công cuộc đổi mới văn học

PHẠM PHÚ PHONG

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh là vị thầy khả kính của nhiều thế hệ học trò, trong đó có tôi. Ông là nhà giáo, nhà lý luận, phê bình nổi tiếng, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được bạn đọc cả nước chú ý.

Duyên nghiệp với nghề

HOÀI NAM  

Ý niệm về nghề giáo trong tuổi thơ của tôi thật mơ hồ!

Trang 2/2